Privacyverklaring

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor de administratie ten behoeve van de bedrijfsvoering en het contact met cliënten. Zij worden niet aan derden verstrekt.

De persoonsgegevens zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.

Een persoon wiens gegevens worden bewaard heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering.